Menambah Domain Di Hosting DirectAdmin

← Artikel Panduan

Menambah domain di hosting directadmin

  • Masuk terdahulu pada akun hosting directadmin anda. Caranya di sini.
    oke cloud memasang ssl di directadmin
  • Pilih Domain Setup
    oke cloud menambah domain di directadmin
  • Pilih Add New
  • Selamat anda berhasil menambah domain baru pada hosting directadmin anda